Aktuality

BIM Technológie a SketchUp

20.04.2015

BIM Technológie a SketchUp

BIM – Building Information Modeling v doslovnom preklade znamená modelovanie informácií o stavbe.

BIM technológie znamenajú spôsob práce a nový spôsob projektovania. Nový spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov. Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budovy.

 

BIM môžeme chápať ako model, alebo ako proces tvorby modelu pomocou rôznych BIM nástrojov, ktoré využívajú BIM model na komunikáciu medzi všetkými stranami. Hlavnou výhodou je prístup k informáciám a spolupráca bez straty údajov. Každý z účastníkov projektu pristupuje k týmto údajom z hľadiska svojho profesijného zamerania alebo pozície v celom procese výstavby.

 

Pomocou BIM modelu môžeme vytvárať časový harmonogram výstavby, plánovať časovú a priestorovú koordináciu, logistiku, dopravu, rozvrhnutie staveniska, inštalácie a pod.. Ponúka nám však aj informácie potrebné k vytvoreniu rozpočtu, oceňovaniu alebo aj napríklad informácie o energetickej hospodárnosti budovy.

CAD alebo BIM ?

BIM a CAD reprezentujú dva odlišné spôsoby práce a prístupu pre návrh stavieb a dokumentáciu.

V CAD systéme navrhujeme čiary, vytvárame model, no pomocou BIM technológií vytvárame a imitujeme reálny proces stavby.

Prezentácia1.jpg

SketchUp a BIM technológie

OpenBIM/IFC

SketchUp vzhľadom na potrebu a využívanie BIM technológií je považovaný za program OpenBIM.

Jediná možná cesta k reálnej efektívnej spolupráci je založená na otvorenom prístupe k informáciám. Znamená to, že dátový formát, prostredníctvom ktorého programy komunikujú a zdieľajú projekt musí byť tiež otvoreným.

Základným štandardným formátom pre OpenBIM komunikáciu je dátový formát *.IFC (Industrial Foundation Classes), ktorý je univerzálny pre všetky BIM aplikácie. Kvalita štandardu IFC formátu sa mimo iného odráža v jeho prijatí ako ISO normy.

SketchUp je OpenBIM softvérom vďaka importu a exportu *.IFC formátu. Ďalej SketchUp obsahuje KLASIFIKÁTOR, ktorý nám umožňuje pridávať vlastností jednotlivým prvkom v modely pomocou databázových formátov (*.skc, *.xsd).

klasifikator.gif

Využitie programu SketchUp a jeho doplnkov pri plánovaní stavby

planovanie stavby.jpg

4D Virtual Builder

4D Virtual Builder je plugin – doplnok do programu SketchUp. Umožňuje vytvorenie tzv. 4D modelu (3D priestor + čas/plánovanie). Vytvára nám tak možnosť vytvoriť 4D modely a prechádzať ich priestorom v čase a to v prostredí SketchUp.

Pomocou doplnku 4D Virtual Builder môžeme k jednotlivým častiam stavby priradiť časové zaradenie. Tým si dokážeme stavbu naplánovať od jej začiatku až po jej koniec.

4D Virtual Builder dokáže vytvárať:

  • Plne funkčný časový harmonogram
  • 2D a 3D grafy
  • Import/Export xml plánov pomocou formulára MS Project, Primavera a PowerProject
  • Automatické generovanie PowerPoint prezentácie
  • Generovanie videa
  • Vygenerovanie scén podľa dátumov

 

4D Virtual Builder je vhodný pre: plánovanie rekonštrukcií, stavebníctvo, pozemné staviteľstvo, rozvoj miest, a iné... .