Aktuality

Čo je nové v HSM Works 2014

17.09.2014

HSMWorks 2014, s podporou softvéru SolidWorks 2014 je najpokročilejšou verziou systému. Zámerom verzie 2014 je priniesť užívateľovi väčšiu kontrolu, vyššiu flexibilitu a lepší prehľad nad celým procesom programovania.

Či sa už jedná o aktualizovanú Simuláciu stroja, ktorá podporuje veľký rozsah rôznych druhov frézovacích centier, alebo o vylepšenú podporu sústruženia s lepšou kontrolou procesu obrábania - HSMWorks 2014 predstavuje neustále sa zdokonaľujúci praktický nástroj na ktorý sa zákazníci môžu spoľahnúť.

Adaptívny a Distribuovaný CAM sú ďalšie dve oblasti, kde užívatelia pocítia nesporný prínos. HSMWorks 2014 predstavuje aktuálne najsilnejšiu verziu prinášajúcu lepší výkon, jednak priamo na stroji, ako aj mimo neho.

V neposlednej rade HSMWorks 2014 obsahuje výkonné API (application programming interface), ktoré poskytuje užívateľom bezprecedentnú kontrolu nad procesom programovania - HSMWorks 2014 zaisťuje väčšiu pružnosť, ktorá užívateľom vytvorí efektívne procesy pre ich podnikanie.

Záväzok

"Od začiatku sme sa sústredili na integráciu CAM technológie HSMWorks do nášho rozsiahleho portfólia desktopových a cloudových nástrojov a zároveň na pokračovanie  vývoja existujúceho CAM riešenia HSMWorks pre užívateľov systému SolidWorks," povedal Robert "Buzz" Kross, senior viceprezident pre dizajn, životný cyklus a simuláciu v spoločnosti Autodesk. "Toto vydanie tento sľub spĺňa.

Podpora SolidWorks 2014

HSMWorks 2014 je navrhnutý pre využitie výhod najnovšej verzie populárneho 3D konštrukčného softvéru SolidWorks 2014. HSMWorks určuje smer priemyslu v integrácii do CAD systému s jediným cieľom - vytvoriť integráciu, ktorá poskytuje skutočne prehľadný postup práce.

Zdokonalená simulácia stroja

Bola pridaná podpora rôznych kinematík strojov vrátane 5 osích obrábacích centier. S využitím zostáv SolidWorks sú užívatelia schopní vymodelovať vlastný stroj bez nutnosti importu STL modelov alebo iných "mŕtvych"  objemových prvkov. Toto užívateľom zaistí schopnosť zobrazenia procesu obrábania pre veľmi širokú škálu obrábacích strojov ktoré sú aktuálne na trhu.

HSMWorks API

HSMWorks 2014 prináša podporu pre API, ktorá užívateľom umožní zautomatizovať generovanie dráh nástrojov a postprocesing. HSMWorks API umožňuje programátorom vytvárať vo Visual Basic .NET, C# a C++ add-in moduly pre SolidWorks a tiež pre HSMWorks. V kombinácií s možnosťami šablón HSMWorks nové API dovoľuje vysoký stupeň automatizácie rutinných prác, čo zefektívni proces programovania. Výhodu môžeme tiež spozorovať na využití automatizácie pre generovanie dielov v SolidWorks a potom pri automatickej aktualizácii dráh nástrojov spolu s vytvorením príslušného NC programu.

Zákazníci, ktorí hľadajú vyšší stupeň kontroly a automatizácie, naše nové API otvorí skutočný potenciál systému HSMWorks a silu integrovaného pracovného postupu.

Adaptívne obrábanie 2.0

Adaptívne obrábanie nastavilo latku pre efektivitu obrábacieho procesu s dôrazom na odstránenie veľkého objemu materiálu v kratšom čase, pri konštantnom zaťažení nástroja, pri menšom opotrebení stroja/nástroja a pri dosiahnutí lepšej výslednej kvality povrchu. Vylepšená podpora multi-core procesorov a pokročilé prepájanie dráh, robí z technológie Adaptívne obrábanie 2.0 najvyspelejšiu hrubovaciu stratégiu súčasnosti.

Distribuovaný CAM - Teraz v každej licencii HSMWorks

Jedna vec je využitie všetkých procesorových jadier na vašej pracovnej stanici. No úplne inou vecou je možnosť využitia procesorových jadier aj na ostatných pracovných staniciach v sieti. HSMWorks dokazuje úspešnosť v tejto oblasti. Podpora Distribuovaného CAM je súčasťou HSMWorks už viac ako 6 rokov a je štandardnou súčasťou HSMWorks 2014.  Užívateľom sprístupní výpočtový výkon celej spoločnosti použitím jednoduchej služby, ktorá môže byť jednoducho a rýchlo nainštalovaná. Distribuovaný CAM využíva vyspelú podporu viacerých jadier a umožňuje "distribuovať" výpočet dráhy na pozadí. Toto je neoceniteľnou výhodou nie len pre výrobcov foriem, ale umožní užívateľom s projektami obsahujúcimi viac operácií dosiahnuť kratší čas výpočtu a odoslať programy do výroby v kratšom čase. Tento proces nazývame "Time Machining" (čas obrábania).

Vylepšená podpora sústruženia

Nové možnosti dávajú užívateľovi väčšiu kontrolu nad generovanými dráhami nástrojov vrátane detailnejšieho nastavenia nájazdov, prekrývania, hrubovacích a dokončovacích prechodov. Dráhy nástroja pri sústružení boli optimalizované na zníženie času obrábania zlepšením napájania dráh nástroja, optimálnym odoberaním materiálu ako aj nastavením parkovacej/návratovej pozície.

Záväzok

Autodesk je odhodlaný poskytovať čo možno najlepší  CAM užívateľom softvéru SolidWorks. Toto posledné vydanie upevňuje odhodlanie a dokazuje záväzok poskytovaním takého CAM nástroja, ktorý návrhárom, inžinierom a skúseným programatorom CNC strojov umožňuje dosiahnuť rýchlo a jednoducho profesionálny výsledok, ktorý očakávajú.

Nie je lepší spôsob ako objaviť silu a flexibilitu skutočne integrovaného CAM systému, ako ho vyskúšať.