Aktuality

SpinFire - samostatný prekladač a univerzálny prehliadač CAD/CAM formátov

20.02.2015

Dostávate modely, zostavy alebo výkresy v rônych CAD formátoch?

Aj Vaša firma problém s prekladmi CAD/CAM súborov do „čitateľných“ formátov (napr.: STEP, Parasolid, ACIS, a i. ...)

Viete si načítať najnovšie verzie CAD formátov napríklad z CATIA v6?

Potrebujete rýchlo vytvárať cenové ponuky?

 

SpinFire vychádza v ústrety potrebám Vašej spoločnosti a to bez ohľadu na jej veľkosť.  Ak pracujete s CAD dátami z rôznych konštrukčných systémov je SpinFire skvelé riešenie na vizualizáciu výrobku a dá Vám možnosť analyzovať údaje o výrobku a komunikovať na základe týchto údajov na internej alebo externej úrovni.

Pomocou SpinFire získate informácie pre ďalšiu prácu ako je:

 • Spracovanie cenovej ponuky
 • Určenie technológie výroby
 • Zistenie rozmerov na 3D modeloch
 • Rozloženie zložitých zostáv
 • Zistenie váhy
 • Orientácia v zostavách pri montáži (vstrekovacie formy, lisovacie nástroje, roboty, linky,...)

SpinFire umožňuje:

 • Načítanie všetkých hlavných 3D a 2D CAD formátov
 • Meranie a tvorbu poznámok
 • Zistiť objem, hmotnosť, celkovú plochu, uhly, uhol skosenia, dĺžku ohnutej rúrky,...
 • Kombinovať zostavy z rôznych CAD aplikácií
 • Získanie vlastností dielov
 • Jednoduché zdieľanie CAD súborov
 • Prístup k natívnym CAD súborom bez použitia príslušného CAD systému
 • 3D preklady pomocou modulu CAD2CAD (preklad rôznych CAD formátov, napr: Catia v5 apod., do iných 3D formátov napr: STEP, ACIS, Parasolid a iné)

„Tým, že si vieme načítať CAD/CAM modely, zostavy alebo výkresy z rôznych konštrukčných systémov, využívame informácie získané pomocou SpinFire v obchode pri tvorbe cenových ponúk. Ďalej ho využívame aj vo výrobe, keď zisťujeme na 3D modeloch rozmery, ktoré chýbajú na výkresoch. Pomocou SpinFire si vieme rozložiť zložité zostavy, čo nám pomáha pri ich fyzickej montáži vo výrobe.“

(užívateľ programu SpinFire)

MÁM ZÁUJEM O DEMO SPINFIRE
MÁM ZÁUJEM O BEZPLATNÉ PREDVEDENIE SPINFIRE
MÁM ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU