Vyplňte e-mail a dostávajte zdarma návody, rady, tipy a triky a informácie o súťažiach a novinkách:


FREE alebo PRO

SketchUp PRO je určený pre profesionálne využitie. Tomu zodpovedá aj jeho štruktúra a funkcie. K dispozícií je plná verzia PRO alebo verzia MAKE/FREE, ktorá je voľne stiahnuteľná, je však od PRO verzie veľmi ochudobnená.

 

Porovnanie

SketchUp
MAKE
SketchUp
PRO
Aktualizačný servis
Súčasť nákupu novej licencie programu SketchUp Pro 2013 (obsahuje technickú podporu predajcu, všetky publikované nové verzie a servis packy na12 kalendárnych mesiacov od zakúpenia).
  tick.png
Práca v českom prostredí
Kompletná česká lokalizácia, lokalizácia väčšiny výučbových materiálov ...
  tick.png
Technická podpora v českom jazyku
Hot-line po telefóne, E-mail, Skype, školenia, konzultácie.
  tick.png
3E pluginy vytvorené spoločnosťou 3E Praha Engineering, a.s.
3E Parametrické tvary (L,U,Z profily, ihlany, trubky, rebra…);  3E Dvere a Okná (vkladanie okien a dverí), 3E Catalog (zoznam komponent).
  tick.png
Výučbové materiály
Online Help Center na www.sketchup.com, lokalizované knižnice, Výuková videa
(v anglickom jazyku).
tick.png tick.png
Lokalizované materiály
Výučbová sadá manuálov – tlačená učebnica SketchUp (195 strán) s CD s príklady a tlačená referenčná príručka LayOut (170 strán).
  tick.png
3D modelovanie
Vytvorenie 3D modelu
tick.png tick.png
Extension Warehouse
Sťahovanie pluginov bez opustenia programu SketchUp – všetky možné pluginy na jednom mieste v Rozširujúcich pluginoch.
tick.png tick.png
Klasifikátor
Označenie geometrie v modely, steny, dosky, strechy, ... Obohatí model o dôležité informácie.
  tick.png
Objemové nástroje
Využitie pokročilých nástrojov Objemového modelovania (zlúčenie, odpočítanie, rozdelenie, prieniky, pretlačenie).
  tick.png
Export
Export 3D modelu (3ds, dwg, dxf, fbx, obj, wrl, xsi) vrátane navolenia vlastností exportu; 2D vektorov (pdf, eps, epx)
  tick.png
Dynamické komponenty
Vytvorenie inteligentných objektov (animácie pohybu, otvorenie dverí, vysunutie zásuvky a ďalšie vlastnosti…)
  tick.png
Export videí
Export videí do formátu MP4,AVI,webm, ogv. v kvalite 1080p FULL HD
  tick.png
Export rezov do DWG a DXF formátu.   tick.png
Export 2D raster (jpg,tif,png), COLLADA (DAE), KML a animácie (avi). tick.png tick.png
Import
2D a 3D modely (dwg, dxf, 3ds,ddf).
  tick.png
Import 3D modelu a 2D grafiky v mnohých formátoch (Collada, KMZ, 3DS, DEM, a obrázkov (jpg, png, psd, tif, tga, bmp) tick.png tick.png
Documentácia & Prezentácia = LayOut
Veľkoformátová tlač, viac stránková dokumentácia pre prezentáciu. Prepojenie  vloženého modelu SketchUp  v 2D prezentačnej dokumentácií LayOutu priamo s modelom v SketchUp - zmena v SketchUp-e je automaticky zohľadnená v LayOut.
  tick.png
(LayOut)
Koncové šípky
Možnosť výberu koncových šípok z rôznych typov veľkosti aj tvaru
  tick.png
Kótovanie a dopisovanie poznámok SketchUp modelu v mierke a vektorové grafike   tick.png
(LayOut)

 

Inteligentné etikety
Etiketa sa pridá automaticky s dopredu vyplneným textom. Označením skupiny alebo zložky sa zobrazí jej názov.
  tick.png
(LayOut)
Šrafovanie
Možnosť šrafovať jednoduchšie akékoľvek plochy.
  tick.png
(LayOut)
Zdieľanie viacstránkovej dokumentácie s klientom pomocou formátu pdf; tlač rastrových obrázkov alebo prezentačný mód.   tick.png
(LayOut)
Čísla stránok v panely Stránky
Možnosť číslovať stránky v každej prezentácií LayOut.
  tick.png
(LayOut)
Prezentácia modelov SketchUp v živej plno obrázkovej  prezentácií.   tick.png
(LayOut)
Vytvorenie základnej animácie scény pre prezentáciu. tick.png tick.png
Tlač
Tlač vo vysokej kvalite – vektory, obrázky alebo hybridný model (vektorové hrany + plochy rast)
  tick.png
(LayOut)
Tlač akéhokoľvek formátu, vrátane veľkoformátovej tlače. Tlač viacstránkového prezentačného dokumentu.   tick.png
(LayOut)
Automatický text
Vkladanie textu pomocou pravidiel, ako dnešný dátum, čísla stránky, názov projektu ...
  tick.png
(LayOut)
Tlač jednotlivých pohľadov na váš model tick.png tick.png
Štýly
Vytvorenie vlastného štýlu hrán a jeho aplikovanie v Štýloch modelu
  tick.png
(Style Builder)
Vytvorenie a zdielanie vlastných Štýlov pomocou mixovania dostupných Štýlov tick.png tick.png
Google Earth
Prepojenie s aplikáciou Gogole Earth
tick.png tick.png