Vyplňte e-mail a dostávajte zdarma návody, rady, tipy a triky a informácie o súťažiach a novinkách:


Oblasti využitia

  • Filozofia programu SketchUp, možnosti, ktoré má a možnosť nakresliť praktický čokoľvek, predurčujú tento program k využitiu v mnohých odboroch.

Architektúra

  • Priamo pred klientom je možné upravovať 3D model, ukázať a meniť rôzne varianty. Hrubý náčrt hmoty, detaily, osvetlenie, voľba materiálu, farebné riešenie povrchu, detaily konštrukcie, ... . Model je možné vložiť do ľubovoľného CAD systému a dokončiť model v rámci dokumentácie.
 
 

Urbanizmus

  • Pri plánovaní miest, obcí a pod. je často potrebné spojiť existujúce 2D dáta s technológiou umožňujúcou náhľady v 3D. V SketchUp-e je možné vytvoriť prechádzku modelom urbanistickej štúdie, previesť rozbor náhľadu, situovania novej výstavby, pohyb tieňov, analýzu pohľadu z okna, ... .
 

Interiéry

  • SketchUp umožňuje vytvorenie priestorového návrhu pripravovaného interiéru, ponúknuť rôzne varianty vrátane ich farebnej a materiálovej kompozície.
 
 

Nábytok

  • SketchUp predstavuje kombináciu voľnej tvorby atypických tvarov s možnosťou uloženia do vlastnej knižnice komponentov. Ponúka možnosť načítania komponentov priamo od výrobcov z formátu pre CAD (dwg, dxf) alebo pre vizualizačné programy (napr. 3DS), s ktorými dokážeme ďalej pracovať na konkrétnej zákazke. Vytvorenie výrobnej dokumentácie.
 
 

Exteriéry

  • SketchUp ponúka výraznú pomoc pri návrhu a realizácií záhrad, terénnych úprav v okolí stavieb a pod.. Rýchle modelovanie terénu, možnosť spracovania topografických máp, vytvorenie zákresov do fotografií, štúdie osvetlenia a v neposlednej rade aj ukladanie vytvorených prvkov do knižnice komponentov (stromy, kríky, ploty, altánky,..) pre opakované použitie v ďalších projektoch, to všetko robí z programu SketchUp silný nástroj pre návrhy exteriérov.
 
 

Strojárenstvo, modelárstvo, konštrukcia, ...

  • SketchUp ukáže zákazníkovi podobu konštruovaného prvku, dovolí otvoriť jeho umiestnenie v celku, súlad použitých materiálov. Dokáže aj túto konštrukciu spracovať až na úroveň presného konštrukčného detailu a ten potom použiť pri výrobe jednotlivých dielov. Využitie našiel v modelárstve, strojárenskom dizajne, konštrukcií drevostavieb, atď. .
 
 

Ostatné

  • Divadlo a film, digitálne rozpracovanie scény, počítačové hry, výstavné stánky, ...