Vyplňte e-mail a dostávajte zdarma návody, rady, tipy a triky a informácie o súťažiach a novinkách:


SketchUp PRO 2016

Čo je nové v SketchUp 2016?

Koncom novembra tohto roku bola do predaja firmou Trimble uvoľnená nová verzia programu SketchUp, ktorá nesie označenie SketchUp 2016. Nová verzia programu SketchUp so sebou prináša novinky, ktoré svojím užívateľom,  podobne ako jej  predchodcovia, uľahčí a zjednoduší prácu.
 
Stiahnuť demo SketchUp 2016
 
NOVINKY SKETCHUP PRO 2016 NOVINKY V LAYOUT 2016

Trimble Connect integrovaný priamo v programe SketchUp

Trimble Connect je platformou firmy Trimble pre ukladanie, synchronizáciu, odkazovanie, zdieľanie a spoluprácu na konštrukčných/ designových projektoch. Je to niečo ako súkromný 3D Warehouse, ale len pre projekty budov. Prihlásiť sa k účtu môžete zdarma a potom môžete začať nahrávať súbory vo formátoch .skp, .PDF, .DXF, alebo .IFC. Trimble Connect je súčasťou inštalácie programu SketchUp a je prístupný z ponuky Štart. Umožní užívateľom nahrávať, sťahovať a aktualizovať SketchUp modely zo zložiek projektov Trimble Connect. 

LayOut referencie

Projekty modulu LayOut môžu teraz aktualizovať súbory, ktoré sú uložené a synchronizované s pomocou služieb, ako je Dropbox, Google Drive a Trimble Connect. Keď aktualizujete súbor z niektorých týchto služieb, LayOut Vás upozorní, že je k dispozícii "webový odkaz" pre aktualizácie.

Načítanie a výmena komponentov

Vo verzii SketchUp 2016 Vám kliknutie na komponenty dáva možnosť znovu načítať alebo vymeniť svoje komponenty. Pokiaľ je komponent stiahnutý z 3D Warehouse, môžete tiež použiť tlačidlo, ktoré Vám dá rýchly prístup na stránku 3D Warehouse.

 Inteligentné kóty

Inteligentné kóty v LayOute zaistia, aby sa text nikdy nestretol so šípkami, a že pre vaše rozmery budete mať vždy dosť miesta, aj keď pracujete v stiesnených priestoroch. 

Rozšírené uzamknutie smeru

Klávesy so šípkami teraz využívajú i ďalšie nástroje, ktoré s ich pomocou rýchlo uzamknú smer. Naviac, teraz môžete zamknúť smer ešte pred prvým kliknutím na nástroje, ktoré vyžadujú ručné otáčanie, vrátane Oblúka, Rotačného obdĺžnika, Otáčania, N-uholníka a Kružnice.

Hladiny v LayOut

Čo sa týka modulu LayOut a jeho hladín, je vylepšené takmer všetko. Či už zoskupenie objektov naprieč hladinami alebo vykreslené objekty na zdieľaných hladinách.

Oblúky, Kružnice

 SketchUp 2016 teraz ľahko nájde stredové body kružnice a oblúku. Ďalej je zlepšená schopnosť nájsť i koncové body segmentov oblúka a ďalším bonusom je, že môžete zmeniť počet segmentov s využitím nových modifikačných kláves   (Ctrl „+“ ; Ctrl „-“ )

Multi-hladiny v skupinách

LayOut teraz umožňuje zoskupovať subjekty na rôznych hladinách.

Šípka nahor je teraz východzí zámok pre modrú os

Flexibilita os

Malá, ale napriek tomu užitočná zmena: pri výbere nových os sa teraz môžete prepínať medzi osou, ktorú by ste chceli vybrať ako prvú, pomocou Alt (PC) / Cmd (Mac).

Udržovanie hladín počas Kopírovania/Vloženia

Kopírované alebo vložené subjekty rešpektujú priradenie hladiny pôvodného subjektu (predtým kopírovalo všetko aktuálnu hladinu). Uľahčuje to tak kopírovanie alebo vkladanie modelov SketchUp spolu so všetkými zoskupenými rozmermi a štítkami z jednej stránky na druhú a udržiavanie priradenej hladiny. Pokiaľ by ste ich chceli vložiť do aktuálnej hladiny, je tu nový príkaz i pre ne.

Viac bezpečnosti

Stále viac a viac užívateľov sťahuje a inštaluje pluginy a dodatky, a preto si môžu užívatelia vo verzii SketchUp 2016 vyberať načítanie pluginov na základe ich úrovne zabezpečenia. 

Presúvanie do hladiny po kontextovom kliknutí

Po novom môžete presunúť entity medzi hladinami kontextovým kliknutím, kedy pomocou nového príkazu "Presunúť do" môžete vyberať zo všetkých odomknutých hladín. 

Dedukcia skrytých častí plôch

SketchUp rozpozná priesečníky v skrytých častiach plôch medzi prvkami v SketchUpe i LayOute.

Rozlišovanie zdieľaných a nezdieľaných hladín

 S cieľom pomôcť rozpoznať, kde vytvárate alebo manipulujete s entitami v zdieľaných hladinách, je pridaný nástroj zvýraznenie, ktorý zobrazuje inú farbu (červená), keď kreslíte alebo vyberáte prvky na spoločnej hladine.
(Zvýraznenie môžete upraviť v menu Preferencie > Obecné).

Nové textúry

Textúry vždy zdôraznia Váš model, preto sú v tejto verzii prepracované východzie knižnice materiálov, pridané nové textúry a úplne nové kategórie. 

Dodržovanie viditeľnosti hladiny na novej stránke

Pokiaľ je hladina skrytá na aktuálnej stránke, bude skrytá tiež na novo pridanej stránke.                           

Dialógové okná vo Windows

Na počítačoch so systémom Windows sú prepracované dialógové okná (štýly, scény, komponenty, atď.) tak, aby sa úhľadne dokázali prispôsobiť do panela. Táto funkcia tiež umožňuje zoskupiť dialógové okná, ktoré používame v rovnakom čase.

Optimalizovaný PDF Export z LayOutu

 Exporty PDF z LayOutu majú stále veľmi vysoké výstupné rozlíšenie,  ale sú omnoho ľahšie zdieľané s ostatnými, vďaka kompresii JPEG obrázkov v LayOut súboroch pri exporte do PDF. Jeden z testovacích súborov sa pri tejto optimalizácii znížil zo 115 MB na 18 MB s veľmi malou stratou kvality. Pri exporte si samozrejme môžete zvoliť úroveň kompresie obrazu, takže je stále ešte možné napríklad 115 MB PDF!