Škola

Škola

Rozvoj priemyselnej sféry a tým spojené zavádzanie nových technológií kladie stále vyššie nároky na prípravu pracovnej sily. Je jasné, že tento proces okrem stále rastúcich nárokov na samotný priemysel, vyžaduje nároky aj na rezort školstva. Práve preto sa naša spoločnosť podieľa na zavádzaní CAD/CAM systémov do rezortu školstva, na vysoké školy, ale samozrejme aj na odborné stredné školy. Naša pomoc školám nie je zameraná len na oblasť predaja systému. Našim krédom je pomoc školám s celkovým konceptom vyučovania, ukázať smer a spôsob výučby. Našou snahou je naviazať nie len spoluprácu škôl a našej spoločnosti, ale aj škôl medzi sebou. Pomocou rôznych aktivít sa snažíme zblížiť školy aj s podnikateľskou sférou.

Tým, že si škola zakúpi náš produkt, naša spoločná cesta nekončí, ale naopak začína.

Pravidelné stretnutia školských užívateľov nami dodávaných CAD/CAM systémov je veľmi obľúbená. Tieto stretnutia sú určené nie len pre predstavenie noviniek v systémoch, ale snažíme sa pozývať zaujímavých hostí z oblasti priemyslu, ktorí môžu školám povedať mnoho zaujímavého a poučného z oblasti nových technológií. Samozrejme tieto stretnutia slúžia aj k výmene skúseností medzi pedagógmi a naviazaniu bližšej spolupráce.

Našim cieľom je vždy pomáhať pri realizácií a tvorbe učebníc v oblasti CAD/CAM technológií.

Školenie - tu je našou snahou, aby si školy navzájom pomáhali. Na niekoľkých školách už vzniklo autorizované školiace stredisko. Školiace strediska pomáhajú novým školám pri zavedení do výučby. A nie len to. Pomáhajú aj so školením našich nových užívateľov a to i z komerčnej oblasti.

Pokiaľ budete potrebovať konzultáciu, či spracovať celý projekt výučby CAD/CAM technológií, s dôverou sa na nás obráťte.