CAM support

CAM support

Zavádzanie technologickej prípravy výroby v oblasti riadenia CNC technológií nesie so sebou viacero problémov. V tejto oblasti ponúkame konzultácie pri výbere CAM systému, prípadne ich dodávky, implementáciu a školenie obsluhy. Ďalej ponúkame spracovanie technologických postupov z oblasti 2-5-osého frézovania, sústruženia, rezania vodným paprskom alebo drôtom, atď. Do nadštandardnej oblasti podpory patrí úprava a tvorba zákazníckych postprocesorov, počítačová verifikácia, optimalizácia navrhnutých postupov obrábania a ďalšie služby.

Na CAM support a prípravu technologických postupov CNC obrábania môžeme naviazať aj v prípade záujmu zákazníka aj overenia navrhnutých digitálnych modelov a technologických postupov formou výroby prototypov alebo dokonca finálnych výrobkov.