Výroba prototypov, nástrojov a foriem

Výroba prototypov, nástrojov a foriem

„Od myšlienky k výrobku“ je v ponuke našich služieb zakončené ponukou kusovej alebo aj malosériovej výroby v dobre vybavenej nástrojárni, kde máme okrem celej palety klasických strojov aj dve CNC frézky a meracie súradnicové zariadenie DEA.

Do sortimentu štandardných výrobkov patria nástroje pre strihanie, ohýbanie a tvarovanie plechu, formy pre vstrekovanie a lisovanie plastov, formy na výrobu laminátových dielov, zápustky, formy na gumu, formy na tlakové liatie mosadze, modelové zariadenie a jaderníky pre zlievarenstvo, atď. Medzi časté výrobky patria aj prototypy vyrábané frézovaním zo špeciálnych plastov.