Vyplňte e-mail a dostávajte zdarma návody, rady, tipy a triky a informácie o súťažiach a novinkách:


4D Virtual Builder

Úplnou novinkou je 4D Virtual Builder, ktorého funkciou je vytvárať 4D modely, čiže prechádzať časom priamo v prostredí SU. Takže si priamo v SU dokážeme nasimulovať priebeh projektu od začiatku do úplného konca.

4D VB dokáže generovať scény za zvolený časový interval, automaticky generovať projektové obrázky (jpg, png, ...). Importovať a exportovať plány pomocou formulára MSproject, Primavera a PowerProject. Vytvorí plne funkčný Ganttov diagram a časovú os. Využiť ho môžete pri plánovaní rekonštrukcie, územnom plánovaní, výstavbe, pozemnom staviteľstve.

4D Virtual Builder

  • 3D priestor + plánovanie (čas) = 4D
  • Umožňuje vytvoriť 4D modely a prechádzať ich priestorom v čase v prostredí SketchUp
  • Simulácia projektu od začiatku do konca
  • Zefektívňuje činnosť a rentabilitu pri navrhovaní a budovaní procesu

Dokáže vytvárať

  • Plne funkčný Ganttov diagram
  • Automatické generovanie Powerpointovej prezentácie
  • 2D a 3D grafy
  • Import/Export xml plánov pomocou formulára MS Project, Primavera a PowerProject
  • Vhodný pre: rekonštrukcie, rozvoj miest, stavebníctvo, pozemné staviteľstvo, a iné ...