Služby

Služby

Spoločnosť C-Engineering ponúka okrem predaja CAD a CAM systémov aj rozsiahly sortiment inžinierskych služieb. Tento tzv. aplikovaný support zabezpečuje zákazníkovi - užívateľovi CAD a CAM systémov dokonalé inžinierske zázemie zo strany dodávateľa a je zárukou efektívneho nasadenia produktov.

Medzi ponúkané služby patria predovšetkým:

  • vývoj softvérových aplikácií podľa potrieb a požiadavky zákazníka
  • konštrukčná činnosť (jednoúčelové stroje, mariace prípravky, modelové zariadenia a jaderníky pre zlievarenstvo, zápustky, atď.)
  • technologická príprava výroby (predovšetkým vo vzťahu na CNC technológie, zvýšenie produktivity CNC výrobných cyklov a znižovanie nákladov na obrábanie)
  • reverzné inžinierstvo (v procese konštrukcie nového výrobku alebo v procese rekonštrukcie existujúceho produktu)
  • prototypová výroba a malosériová výroba s využitím CNC technológií

 

Ponuka služieb pre

  • automobilový priemysel
  • zlievarenský priemysel
  • letecký priemysel
  • hračkársky priemysel, atď.

(priemyselný dizajn, 3D skenovanie, konštrukcia, technologická príprava výroby, CNC obrábanie)