Konšt. činnosť a priemyselný dizajn

Konštrukčná činnosť a priemyselný dizajn

V oblasti konštrukčnej činnosti a návrhu priemyslového dizajnu poskytujeme komplexné riešenie od fázy návrhu až po spracovanie úplnej výkresovej dokumentácie a výrobu prototypov. Vo fáze návrhu sú rešpektované požiadavky zákazníkom kladené na výrobky so zohľadneným všetkých požiadaviek ergonometrických, estetických aj funkčných, ale pritom sa aj zohľadňujú požiadavky na nasledujúcu výrobu.

V súvislosti s tvorbou digitálnych 3D modelov zaisťujeme aj výrobu prototypov technológiami „rapid prototyping“, makety frézované z ľahko obrobiteľných materiálov, atď.

V rámci konštrukčnej činnosti sa špecializujeme predovšetkým na konštrukciu nástroj pre strihanie, ohýbanie a tvarovanie plechu, konštrukciu foriem pre liatie a lisovanie plastov, liatie hliníku, zinku atď.